Chính sách bảo hiểm

+ Đối tượng được bảo hiểm: Con người
+ Người được bảo hiểm: Người đi tham quan nghỉ mát hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
+ Phạm vi bảo hiểm: – Chết, thương tật thân thể do tai nạn. Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm. Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
+ Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm:
– Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch.
– Hành động cố ý của người được bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp.
– Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác.
– Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo Y, bác sĩ điều trị.
– Chiến tranh.
+ Các loại trừ bảo hiểm:  
-Trường hợp tai nạn: Bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Bị thương do tai nạn trả tiền bảo hiểm theo quy định.
– Trường hợp ốm đau, bệnh tật: Bị chết do ốm đau bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm bảo minh trả 50% số tiền ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
+ Thời hạn bảo hiểm: 
– Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.
– Bảo hiểm tại khách sạn: Có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.
– Bảo hiểm tại điểm: Có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.